Gebedsdiensten


06.00 uur stilgebed

06.50 uur lauden

07.30 uur eucharistieviering op vrijdag, zaterdag en zondag

11.15 uur middaggebed met eucharistieviering op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

16.30 uur vespers met aansluitend 1 uur stil gebed.

Alleen op donderdag 16.30 uur stilgebed en 17.30 uur vespers

19.30 uur dagsluiting - lezingendienst

Op zondagen en hoogfeesten eucharistische aanbidding van 17.00 tot 18.00 uur
dus aansluitend bij de vespers.


Iedereen is van harte welkom in onze gebedsruimte.

 

Voor speciale vieringen in de loop van het jaar : zie rubriek Actua