De Heer is mijn Herder, niets kom ik tekort (...)
Hij brengt mij aan water waar ik kan rusten
Hij geeft mij weer nieuwe moed (Psalm 23)

 

"Levend Water": een te gek dagboek dat elke dag wordt geschreven,
maar
niet elke dag wordt uitgegeven.